Koruyucu Etkinlik Testi
ISO 11930:2019 standardını kullanarak kozmetik ürünlerin raf ömrü boyunca mikrobiyal güvenliğini sağlamak için koruyucu sisteminin etkinliğini kontrol eder.

CHALLENGE TEST – ANTİMİKROBİYAL KORUYUCU ETKİNLİK TESTİ

Antimikrobiyal koruyucu etkinlik testi (Challenge Test), bir kozmetik ürünün koruyucu sistemi tarafından sahip olunan biyolojik aktivite seviyesini ölçen bir laboratuvar testidir. Bu test kozmetik ürünün, üretim işlemi sırasında veya sonrasında mikroorganizmaların büyümesini engellemek için eklenen koruyucu maddelerin performansını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Tarama testi, bitmiş ürün formülünün yapay kontaminasyona maruz bırakılarak mikrobiyal kontaminasyon riskinin değerlendirilmesine dayanır. Kullanılan tüm yöntemlerde esas, test örneğinin farklı mikroorganizmalar ile bir araya getirilmesinden sonra, farklı zamanlarda alınan test örneklerinde canlı kalan mikroorganizma sayısının belirlenmesidir. Uygulanan yöntemler, deney mikroorganizmaları, kullanılan besiyerleri, örneklerin saklanma koşulları ve testin uygulanışı açısından farklılık göstermektedir.

ISO 29621 standardına göre mikrobiyolojik açıdan düşük riskli ürün grupları sahip ürünlere Challenge Test gerekmemektedir.

Fiziko-Kimyasal Faktör
Limit
Örnek
pH
≤3,0
Deri soyucular (glycolic acid)
pH
≥10,0
Saç düzleştiriciler
Suyu uzaklaştırılmış
-
Vücut yağlar
Ethanol yada diğer alkoller
≥%20
Saç spreyleri, tonikler,parfümler
Dolum sıcaklığı
≥65,0°C
Dudak kremi,rujlar,krem allıklar
Su aktivitesi
≤0,75
Dudak kremi,rujlar,krem allıklar

Organik çözücüler:
Ethyl acetate
Butyl acetate


>%10 
>%10

Çözücü bazlı ürünler:
Tırnak cilaları

Alkali bileşikler:
Ammonia
Monoethanolamine


≥%0,5
≥%1 

Oksitleyici ürünler:
Saç boyaları,perma

Aluminium chlorohydrate ve tuzla ilişkili maddeler
≥%25
Terlemeyi önleyici ürünler
Hydrogen peroxide
≥%3
Saç açıcılar,ağırtıcılar,perma
NOT: Sabunlar,sentetikler ve katı temizleyiciler düşük riskli kabul edilir çünkü düşük su aktivitesi ve yüksek Ph’a sahiptirler.

KOZMETİK ÜRÜNLERDE ANTİMİKROBİYAL KORUYUCU ETKİNLİK (CHALLENGE-TARAMA ZORLAMA) TEST METODU

ISO 11930:2019 standardını kullanarak koruyucu sisteminin etkinliğini kontrol eden bu test kozmetik ürünün 5 farklı mikroorganizma suşu ile aşılanmasına dayanmaktadır. Mikroorganizmaların kalan konsantrasyonun daha sonra 7, 14 ve 28 gün belirlenmesidir. Uygulanan yöntemler, deney mikroorganizmaları, kullanılan besiyerleri, örneklerin saklanma koşulları ve testin uygulanışı açısından farklılık göstermektedir. Kullanılacak mikroorganizma suşları

PRENSİP

Test, öngörülen uygun bir mikroorganizma aşı ile kirlenmemiş bir ürüne meydan okumayı ve aşılanmış ürünü öngörülen bir sıcaklıkta depolamayı içermektedir. Seri seyreltme ve plaka sayımı kullanarak, test ürünlerinde kalan organizmaların sayısı belirli aralıklarla belirlenir. Belirtilen kriterleri karşılayan ürünler, imalat ve tüketicilerin kullanımı için yeterince korunmuş sayılır. Kriterleri karşılamayan ürünler yeterince korunmamış sayılır.

Sıkça Sorulan Sorular